ภาพเบื้องหลัง MV "แวะ (Yes?)" | ROOFTOP

4.9K View